Specifiek voor HypnoBirthing® en onder andere het doel van de affirmaties is, dat er geen onnodige interventies plaatsvinden, omdat je de overtuiging hebt dat het proces op de juiste manier plaatsvindt. Een natuurlijke start wordt afgewacht en, mocht er door de hulpverlener toch gesproken worden over het opwekken van de bevalling, dan kunnen ouders (of alleen de geboortepartner) hierover in gesprek gaan. Het is belangrijk dat ouders zich gehoord voelen en dat ze bij hun eigen gevoel blijven. Omdat je geboortepartner betrokken is bij het opbouwen van de affirmaties en de wensen en mogelijkheden kent, kan deze makkelijker kenbaar maken wat de wensen van de moeder zijn en haar in haar proces houden. Op deze manier ontstaat er er ook voor de geboortepartner een gevoel van betrokkenheid en is het niet meer zo normaal dat “een geboortepartner alleen maar lijdzaam kan toezien hoe de moeder in het geboorteproces zit”. Stel je eens voor dat je partner van tevoren begrijpt wat jouw tekenen zijn dat het goed met je gaat, zonder dat je dat hoeft uit te spreken naar elkaar. Het geboorteproces wordt dan voor beiden een proces van wederzijds begrip en ondersteuning.

Iedere geboorte heeft zijn eigen tijd

Met iedere golving komt mijn baby dichterbij

Iedere golf gaat weer voorbij

Mijn lichaam is perfect ontworpen voor de geboorte

Open, ontspan, laat los

Ik vertrouw op mijn lichaam, op mijn baby en op de geboorte

Ik zie hoe mijn adem een prachtige ballon vult

Ik verwelkom mijn baby met vreugde

Ik laat de geboorte over aan mijn baby en mijn lichaam

Het lichaam van de moeder weet, net als de baby, hoe het geboorte kan geven. Het is een natuurlijk, perfect ontwerp wat respect en geduld vraagt, zonder in universele protocollen gestopt te worden. Het geboorteproces zou onverstoord moeten kunnen verlopen. Iedere vorm van onnodige inbreuk, zoals een vaginaal onderzoek of het meten van bloeddruk, vertoort het natuurlijke ritme van de geboorte. De bevalling mag uit zichzelf beginnen. Mocht de hulpverlener toch over inleiden beginnen, dan zijn de ouders in staat om op een vriendelijke manier naar de medische redenen te vragen, zodat ze bewust een keuze kunnen maken.Het is goed mogelijk dat er een pauze optreedt tijdens het geboorteproces, net zoals het niet ongewoon is dat er een versnelling kan plaatsvinden. Iedere geboorte heeft zijn eigen tijd! Wanneer het lichaam van de moeder tijdens het bevallingsproces het voorgaande ritme wijzigt, is dat niet direct een negatief teken. Bij geboortes die veelal medisch worden begeleid zie je vaak dat er, als er van tevoren geen afspraken in het geboorteplan over zijn gemaakt, er vlot wordt “ingegrepen” in het kader van “controle”. Dat alleen al geeft het idee dat er ook gecontroleerd moet worden, omdat er anders iets mis zou gaan. Het gevolg is dat het natuurlijke ritme daardoor vaak standaard wordt onderbroken en er bij moeder/kind/partner mogelijk spanningen ontstaan, want tot het moment dat de onderzoeker aangeeft dat alles goed is, ben je niet meer ontspannen en in contact met je lichaam, maar met de vraag of alles wel goed gaat. De affirmaties helpen je bij het vasthouden aan wat de natuur kan: leven op aarde zetten.
Het is niet de bedoeling om medisch ingrijpen af te keuren, maar tegelijkertijd lijkt de medische wereld er soms op gericht om de expertrol van de natuur over te nemen, terwijl er in het natuurlijke proces helemaal geen reden toe is om teveel in te grijpen. Wij zeggen altijd “Je kunt niet voorkomen dat er dingen goed gaan tijdens een geboorte”.